MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
 O Nas
Statut
Zadania
Kierownictwo
Pracownicy
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Kierownictwo
Zdzisław Biszewski - Dyrektor

 • Wykształcenie wyższe, psycholog,
 • Podyplomowe studium służby cywilnej administracji publicznej, zarządzanie jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i terytorialnego,
 • Podyplomowe studia z zakresu psychologii zachowań rynkowych,
 • W latach 1990-1994 Wójt Gminy,
 • W latach 1998-2003 Sekretarz Gminy,
 • W latach 2005-2006 Główny Specjalista w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej,
 • Od 28 listopada 2006 roku p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
 • od 1 września 2008 roku Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
 • Żonaty, troje dzieci.Barbara Kucharska - Zastępca Dyrektora
 • Wykształcenie wyższe, polityk społeczny
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Ukończyła specjalizację z organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w IRSS
 • W latach 1980 - 1990 pracownik socjalny
 • Od 1991 roku zajmowała stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • W latach 1999 - 2006 Zastępca Dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • W-ce przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej IV Kadencji, członek wielu zespołów zadaniowych opracowujących modelowe rozwiązania w pomocy społecznej i polityce społecznej
 • Od kwietnia 2009 r. Zastępca Dyrektora MCPS.Lidia Ułanowska - Zastępca Dyrektora
 • Wykształcenie: pracownik socjalny - absolwentka Kolegium Służb Społecznych w Warszawie oraz magister socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W latach 1982-1991 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika filii.
 • W latach 1991-1996 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów w Warszawie, na stanowisku specjalisty pracy socjalnej.
 • W latach 1996-1999 - Wydział Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - koordynator pracy ośrodków pomocy społecznej.
 • W latach 1999-2009 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na stanowiskach starszego specjalisty pracy socjalnej, po. Z-cy Dyrektora oraz kierownika Działu.
 • Od 12.10.2009r. Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel