MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
 Programy
Konsultacje
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

KonsultacjeDzień rozpoczęcia konsultacji: 16 marca 2015 r.

Dzień zakończenia konsultacji: 30 marca 2015 r.

Konsultacje przeprowadza się za pomocą Formularza konsultacji, stanowiącego załącznikFormy przeprowadzenia konsultacji:


1. Osobiœcie w godzinach: 8.00 - 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcp.com.pl;
3. Za poœrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.


Dzień rozpoczęcia konsultacji: 3 listopada 2011r.

Dzień zakończenia konsultacji: 17 listopada 2011r.

Konsultacje przeprowadza się za pomocą Formularza konsultacji, stanowiącego załącznikFormy przeprowadzenia konsultacji:


1. Osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mazovia.pl;
3. Za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Dzień rozpoczęcia konsultacji: 28 września 2011r.

Dzień zakończenia konsultacji: 13 października 2011r.

Konsultacje przeprowadza się za pomocą Formularza konsultacji, stanowiącego załącznik
nr 1 niniejszej informacji.


Formy przeprowadzenia konsultacji:


1. Osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mazovia.pl;
3. Za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Programy zatwierdzone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 75/04 i uchwałą Nr 76/04 z dnia 5 lipca 2004r oraz uchwałą 123/04 z dnia 07 października 2004r.


Informacja dotycząca przystąpienia do opracowania wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizując zadania samorządu województwa zgodnie z art. 35. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przystępuje do opracowanie wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne do zgłaszania propozycji do programu na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62 a
02-002 Warszawa
lub mail mcps@mcps.com.pl

Termin zgłaszania propozycji upływa 30 września 2008 r.

Pobierz plik w wersji PDF

Jeśli masz problemy z otworzeniem pliku, kliknij tutaj
  Nasze sprawozdania
  Raporty MCPS
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel