MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
Archiwum
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 


2015-11-23

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy"
Miejsce i termin szkolenia:
 • Szkolenie odbędzie się w dniach: 07.12.2015r, 14.12.2015r. i 18.12.2015r.

 • Każda osoba zgłaszająca się na szkolenie musi uczestniczyć w trzech zjazdach, czyli w szkoleniu w dniu 7, 14 i 18 grudnia 2015r.!

 • Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na koszt własny.

 • Miejsce szkolenia:Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Uczestnicy szkoleń:
 • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Organizacji Pozarządowych, przedstawiciele samorządu powiatu/gminy z terenu województwa mazowieckiego.

 • Liczba miejsc: łącznie 60 osób

Cel szkolenia:
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadry jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Informacje organizacyjne:
 • Szkolenie organizowane jest dla dwóch grup 30 osobowych. Każda grupa /te same osoby/ spotyka się na 3 jednodniowych szkoleniach w dniach nienastępujących po sobie.

 • Każde szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych (1h = 45 min.), zajęcia rozpoczną się o godzinie 09:30 (rejestracja uczestników), a zakończą o godzinie 15.15.

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem, z wyjątkiem dojazdu na miejsce szkolenia;

 • Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę trenerską prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji:
 • Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email:luiza.burba@mcps-efs.pl do dnia 2 grudnia 2015 r..

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa:
 • Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie internetowej w dniu
  2 grudnia po godz. 14.00

Kontakt:
 • Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych

 • Pani Luiza Burba

 • tel.: 22/622 42 32 w. 41

 • e-mail: luiza.burba@mcps-efs.pl


Formularz zgłoszeniowy /do pobrania/
Harmonogram /do pobrania/ (Aktualizacja)
Zakres merytoryczny /do pobrania/Zobacz archiwalne aktualności

  Informacje o zezwoleniach
  Raporty MCPS
  Nasz Kwartalnik


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel