MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ




 Aktualności
Archiwum
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 






2015-11-30

Informacja

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w "Szkoleniu z zakresu nabycia umiejętności diagnozowania lokalnych zasobów pomocy społecznej oraz problemów społecznych, w kontekście opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin/powiatu z wykorzystaniem ścieżki reintegracji dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", które odbędą się w dniach:


- 11.12.2015 r. w Warszawie

- 14.12.2015r. w Radomiu.



Lista uczestników na szkolenie - 11.12.2015 r. (Warszawa)
Lista uczestników na szkolenie - 14.12.2015 r. (Radom)

UWAGA !!!
Zmiana miejsca szkolenia w Radomiu.
Nowe miejsce szkolenia: Hotel Iskra, przy ul. Planty 4 w Radomiu

Jednocześnie informujemy, że na szkolenie w Radomiu są jeszcze wolne miejsca. Prosimy o polecenie szkolenia znajomym.







Zobacz archiwalne aktualności





  Nasze sprawozdania
  Raporty MCPS
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel