MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
Archiwum
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 


2015-12-10

Zaproszenie na konferencję

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie zaprasza do udziału w konferencji pt. "Rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych przy wykorzystaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań instytucji pomocy i aktywnej integracji na Mazowszu", skierowanej do Ośrodków Pomocy Społecznej w województwie mazowieckim.2015-11-30

Informacja

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w "Szkoleniu z zakresu nabycia umiejętności diagnozowania lokalnych zasobów pomocy społecznej oraz problemów społecznych, w kontekście opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych gmin/powiatu z wykorzystaniem ścieżki reintegracji dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", które odbędą się w dniach:

- 11.12.2015 r. w Warszawie
- 14.12.2015r. w Radomiu.2015-11-26

Informacja

Listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztatach pn. "Stosowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla osób korzystających z pomocy społecznej w nowym okresie programowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020, które odbędą się w dniach 07.12.2015 r., 08.12.2015 r., 09.12.2015 r., w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.2015-11-23

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie pt: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy"
2015-11-22

MCPS uprzejmie zaprasza na dwudniową konferencję pt." Wyzwania w profilaktyce uzależnień"

Więcej informacji w dziale Szkolenia i konferencje TUTAJ2015-11-21

Życzenia  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel